Disable Preloader

Novosti

O projektu Trojačke ruže i njegovoj provedbi, slušajte dana 20.11.2020., u 18:30h na Alfa radiju (100.1 MHz).


O nama ujedno možete i čitati u Bjelovarskom listu, dana 23.11.2020.Natrag

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Veliko Trojstvo.

elementi
elementi elementi elementi