Disable Preloader

O nama

Picture

1. O projektu "Trojačke ruže

Nositelj projekta je Općina Veliko Trojstvo. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.295.056,53kn, a iznos potpore Europske Unije je 100%. Trajanje projekta je 30 mjeseci (prosinac 2018. - lipanj 2021.). Partneri na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar i udruga Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo.

Picture

2. Opis projekta

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena pa se tako uklapa u Strategiju borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj. Navedeni projekt pridonosi ostvarenju tri glavna prioriteta Strategije: borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu; sprječavanje nastanka novih kategorija siromašnih, kao i smanjenja broja siromašnih i socijalno isključenih osoba; uspostava koordiniranog sustava potpore skupinama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

Picture

3. Opći cilj projekta

je doprinijeti povećanju mogućnosti zapošljavanja žena i osigurati im pristup tržištu rada.

Picture

4. Specifični cilj projekta

je omogućiti zapošljavanje i unaprijediti radni potencijal nezaposlenih žena s nižom razinom obrazovanja i teže zapošljivih žena na području općine Veliko Trojstvo te ujedno povećati razinu kvalitete života i socijalnu uključenost krajnjih korisnika. Ciljna skupina ovog projekta je 10 nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar. Projektom će se omogućiti i obrazovanje 10 žena iz ciljne skupine koje će nakon završenog obrazovanja/osposobljavanja steći javnu ispravu o obrazovanju/osposobljavanju i time će se utjecati na radnu aktivaciju žena i povećanje njihove zapošljivosti nakon završetka projekta.

Picture

5. Krajnji korisnici

osobe u starijoj životnoj dobi, u nepovoljnom položaju, osobe s invaliditetom, koje žive u teže dostupnim, slabije naseljenim naseljima općine.

Picture

6. Aktivnosti projekta

Kroz projekt će se zaposliti 10 žena iz ciljne skupine na period od 24 mjeseca koje će pružati potporu za 40 krajnjih korisnika, pružajući im pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pomoć u socijalnoj integraciji, pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima, dok će se obrazovanjem i osposobljavanjem unaprijediti radni potencijal žena.

Picture

7. Kontakt

Općina Veliko Trojstvo,
Ul. Braće Radić 28,
43226, Veliko Trojstvo

Voditeljica projekta: Valentina Kovačić,
mail: trojackeruze@veliko-trojstvo.hr
Mob: 092 204 6730

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Veliko Trojstvo.

elementi
elementi elementi elementi