Disable Preloader

Novosti

Danas je održana završna konferencija projekta ´´Trojačke ruže´´, koji je započeo s provedbom 14.12.2018. godine i završava 14.6.2021. godine, a kojoj su nazočili i predstavnici partnera. Tako je ispred Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Bjelovar nazočio Nenad Martinovski, ispred Centra za socijalnu skrb nazočila je ravnateljica Centra, Daniela Popović te Anka Kramarić, voditeljica Udruge Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo.


Projekt Trojačke ruže UP.02.1.1.05.0270 u okviru programa zapošljavanja žena ´´Zaželi´´, kročio je u svoju završnu fazu. Riječ je o projektu kroz koji je bilo zaposleno 10 žena koje su započele s radom 15. travnja 2019. godine te su kroz 24 mjeseca provedbe skrbile za ukupno 40 krajnjih korisnika u njihovim kućama. Korisnici su većinom bili samci u starijoj životnoj dobi, u nepovoljnom materijalnom i/ili zdravstvenom položaju, kojima je pomoć bila potrebna iz razloga što u bližoj okolini nema tko o njima brinuti upravo po pitanjima koja čine opis posla zaposlenih žena, a to su pomoć u dostavi namirnica, pripremi obroka, održavanju čistoće stambenog prostora, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pomoć u socijalnoj integraciji, ali i pružanje podrške kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.


Glavni ciljevi projekta su bili omogućiti zapošljavanje i unaprijediti radni potencijal nezaposlenih žena s nižom razinom obrazovanja i teže zapošljivih žena na području Općine Veliko Trojstvo te povećati razinu kvalitete života i socijalnu uključenost krajnjih korisnika, što je ovim projektom i realizirano.


Uz sam posao koji je zaposlenim ženama osigurao redovita mjesečna primanja, sve su one kroz ovaj projekt dobile priliku za edukaciju koja se provodila u Centru za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar. Devet žena osposobilo se za obavljanje poslova gerontodomaćina, a osposobljavanje je trajalo od 16. veljače 2021. godine do 15. travnja 2021. godine.


U projektu je ukupno sudjelovalo 54 krajnjih korisnika, a zaposleno je bilo ukupno 11 žena.


Projekt Trojačke ruže UP.02.1.1.05.0270 sufinanciran je iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Općina Veliko Trojstvo, a partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar i Udruga Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo.


Ukupan iznos projekta je 2.295.056,53 kn. Iznos potpore Europske Unije iznosi 85%, a državna potpora iznosi 15%. Trajanje projekta je 30 mjeseci (prosinac 2018. - lipanj 2021.).

 Natrag

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Veliko Trojstvo.

elementi
elementi elementi elementi