Disable Preloader

Novosti

Danas, 14. lipnja 2021. godine završava projekt ´´Trojačke ruže´´ UP.02.1.1.05.0270, koji se provodi od 14. prosinca 2018. godine. Projekt Trojačke ruže UP.02.1.1.05.0270 sufinanciran je iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Općina Veliko Trojstvo, a partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar i Udruga Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo.


Riječ je o projektu kroz koji je bilo zaposleno 11 žena koje su započele s radom 15. travnja 2019. godine te su kroz 24 mjeseca provedbe skrbile za ukupno 54 krajnja korisnika u njihovim kućama. Korisnici su većinom bili samci u starijoj životnoj dobi, u nepovoljnom materijalnom i/ili zdravstvenom položaju, kojima je pomoć bila potrebna iz razloga što u bližoj okolini nema tko o njima brinuti upravo po pitanjima koja čine opis posla zaposlenih žena, a to su pomoć u dostavi namirnica, pripremi obroka, održavanju čistoće stambenog prostora, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pomoć u socijalnoj integraciji, ali i pružanje podrške kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.


Glavni ciljevi projekta bili su omogućiti zapošljavanje i unaprijediti radni potencijal nezaposlenih žena s nižom razinom obrazovanja i teže zapošljivih žena na području Općine Veliko Trojstvo te povećati razinu kvalitete života i socijalnu uključenost krajnjih korisnika, što je ovim projektom i realizirano.


Uz sam posao koji je zaposlenim ženama osigurao redovita mjesečna primanja, sve su one kroz ovaj projekt dobile priliku za edukaciju koja se provodila u Centru za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar. Devet žena osposobilo se za obavljanje poslova gerontodomaćina, a osposobljavanje je trajalo od 16. veljače 2021. godine do 15. travnja 2021. godine.


Ukupan iznos projekta je 2.295.056,53 kn. Iznos potpore Europske Unije iznosi 85%, a državna potpora iznosi 15%.


Sve aktivnosti projekta su provedene, a u tijeku je priprema Završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava te Završnog izvješća.


Ukupni potraživani troškovi Završnog zahtjeva za nadoknadnom sredstava iznose 158.218,79 kuna.


Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Općine Veliko Trojstvo.Natrag

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Veliko Trojstvo.

elementi
elementi elementi elementi